Syndrom oszusta – czy wmawiasz sobie niekompetencję?

Oto świetny film na temat Syndromu Oszusta.
Magda świetnie i bardzo trafnie przedstawia wszystkie związane z nim UKRYTE PRZEKONANIA.

To bardzo dobry i trafny opis samoooszukiwania związanego z poczuciem braku własnych kompetencji.

Niestety w części dotyczącej sposobów radzenia sobie, Magda poszła w całkowicie racjonalne, oparte na analizie faktów porady, podczas gdy Imposter Syndrom – jak sama tłumaczy – jest nieracjonalny i nie przyjmuje do świadomości wiedzy opartej na faktach.

Nad nieświadomymi przekonaniami pracujemy na zajęciach.
Przeramowanie i wdrukowanie „prawidłowych”, pożądanych przekonań to jedna z niewielu skutecznych metod walki z syndromem oszusta. Inną metodą jest tylko terapia psychodynamiczna – co oczywiście polecamy w przypadku bardzo silnych zaburzeń w tej sferze. Ale przeramowanie oraz pogłębianie świadomości własnych ukrytych przekonań poprzez trening uważności jest również skuteczne.