Nasz wewnętrzny narrator – przeszkadza czy pomaga?

Oto świetny film o Mowie Wewnętrznej.
Badania naukowe o „inner spech” – czyli o wewnętrznym narratorze który mówi do nas w głowie.
Okazuje się, że jest on generalnie krytyczny i często prowadzi do spadku nastroju.
Ale jednocześnie pomaga w „self regulation” i w rozwiązywaniu problemów:

Wyłącz narratora podczas medytacji uważności.
Podstawowym sposobem działania podczas medytacji uważności jest wyłączenie wewnętrznego narratora. Sprawia to, że myśli stają się mniej natrętne, nie układają się tak mocno w łańcuchy skojarzeń i – jak bańki mydlane – mają tendencję do „pękania” i znikania z naszego umysłu.

Tak więc, oprócz:

  1. Stosowania podpór – np. obserwowania oddechu
  2. Chodzenia między śpiącymi słoniami i nie walczenia z pijanymi małpami – czyli nie karcenia się za odlatywanie myślami, a wracania spokojnie do tu i teraz, bez rozpatrywania co było przed chwilą

Wyłączanie wewnętrznego narratora jest trzecim najważniejszym elementem dobrej pracy z umysłem podczas stosowania uważności – czy to w medytacji czy to podczas Qigongu takiego jak Osiem Kawałków Brokatu.

 

 

Syndrom oszusta – czy wmawiasz sobie niekompetencję?

Oto świetny film na temat Syndromu Oszusta.
Magda świetnie i bardzo trafnie przedstawia wszystkie związane z nim UKRYTE PRZEKONANIA.

To bardzo dobry i trafny opis samoooszukiwania związanego z poczuciem braku własnych kompetencji.

Niestety w części dotyczącej sposobów radzenia sobie, Magda poszła w całkowicie racjonalne, oparte na analizie faktów porady, podczas gdy Imposter Syndrom – jak sama tłumaczy – jest nieracjonalny i nie przyjmuje do świadomości wiedzy opartej na faktach.

Nad nieświadomymi przekonaniami pracujemy na zajęciach.
Przeramowanie i wdrukowanie „prawidłowych”, pożądanych przekonań to jedna z niewielu skutecznych metod walki z syndromem oszusta. Inną metodą jest tylko terapia psychodynamiczna – co oczywiście polecamy w przypadku bardzo silnych zaburzeń w tej sferze. Ale przeramowanie oraz pogłębianie świadomości własnych ukrytych przekonań poprzez trening uważności jest również skuteczne.