Dla Firm

 

 

Tai Gong – regeneracyjne Tai Chi

Podnoszenie efektywności umysłowej
odporności i zdrowia pracowników

 

W skrócie:

Tai Gong (regeneracyjne Tai Chi) to połączenie ćwiczeń prozdrowotnych Tai Chi, wiedzy naukowej z zakresu psychologii i precyzyjnie dobranych ćwiczeń fizjologicznych.

Twoi pracownicy:

 • Będą mniej chorować (mniej absencji w pracy) i będą bardziej odporni na choroby (wirusowe i bakteryjne)
 • Będą bardziej wydolni umysłowo, a ich kreatywność i odporność na stres wzrośnie
 • Zmienią swój stosunek do ludzi z zespołu na bardziej pozytywny, a ich relacje ze współpracownikami pogłębią się

 

Problem:

Obciążeni obowiązkami i stresem pracownicy mają często trudności z koncentracją i poziomem wydolności intelektualnej po kilku ciężkich godzinach pracy. Taki syndrom, przeciążenia czy nadmiernego stresu:

 • Trudno jest zredukować zwykłym odpoczynkiem czy przerwą na kawę.
 • Prowadzi do pogorszenia relacji w zespole i narastających konfliktów.
 • Witalność i motywacja nie wracają do stanu początkowego nawet po przespaniu nocy.

Co więcej wysokie wymagania stawiane pracownikom i stres prowadzą w dłuższym okresie do spadku poziomu odporności co wiąże się z:

 • Częstą absencją w pracy.
 • Dłuższymi okresami dochodzenia do siebie podczas choroby oraz po jej ustaniu.
 • Obawą o własne bezpieczeństwo w dobie pandemii wirusa Covid-19.

Często firmy wynajmują sale gimnastyczne dla swoich pracowników, by mogli pograć w piłkę lub oferują karty typu Bennefit. Jednak takie nieskoordynowane działania są zwykle mało efektywne:

 • Pracownicy przychodzą na taką salę nieregularnie ponieważ karta Bennefit pozwala im wykupywać pojedyncze zajęcia.
 • Ćwiczą zbyt intensywnie lub nieprawidłowo. Następnego dnia są przemęczeni, zarówno fizycznie jak i umysłowo.
 • Nie stosują ćwiczeń które podniosłyby ich odporność i/lub zwiększyły wydolność umysłową.
 • Uczęszczając na swoje własne zajęcia nie mają możliwości zintegrowania się z ludźmi z pracy w aktywności sportowej.

Podsumowując:
W takich rozwiązaniach brakuje zarówno  efektywności prozdrowotnej jak i team buildingu.

 

Rozwiązanie:

To co państwu proponujemy to zajęcia Tai Gong zorganizowane dla grupy pracowników państwa firmy. Jest to specyficzne połączenie technik i ćwiczeń, w których ogromny nacisk kładziony jest na trzy elementy:

 1. Przywrócenie sił intelektualnych organizmu. Odpowiednio dobrane ćwiczenia regenerujące zasoby umysłowe i dotleniające mózg.
 2. Przywrócenie sił motywacyjnych organizmu. Odpowiednie ćwiczenia nakierowane na redukcję stresu i zbudowanie motywacji do pracy.
 3. Podniesienie poziomu odporności. Odpowiednia praca z zasobami fizjologicznymi i odpornościowymi organizmu w oparciu o psychosomatyczne sprzężenie zwrotne.

Wszystkie ćwiczenia mają poparcie naukowe, a prowadzący jest zarówno wieloletnim instruktorem Tai Chi i Tai Combat jak i doktorem psychologii.

 

Kiedy:

Opcja 1.
Nowoczesne firmy takie jak Google czy Apple wprowadzają taką aktywność dla pracowników w czasie pracy:
45- 55 min w trakcie pracy 1 lub 2x w tygodniu. Na miejscu w firmie. Przed lunchem lub rano przed godzinami pracy. Poziom regeneracji bezpośrednio wpływa na efektywność danego dnia.

Opcja 2.
Bardziej tradycyjne rozwiązanie to zajęcia popołudniowe:
1,5h po pracy 2x w tygodniu. Na miejscu w firmie lub w pobliskiej sali gimnastycznej. Takie rozwiązanie regeneruje siły na następny dzień i eliminuje długotrwałe efekty stresu.

 

Prowadzący:

Marcin Małecki – przeczytaj o instruktorze tutaj.
Mail: add.vantage.warszawa@gmail.com
Tel: 664090439

 

Zachęcamy do nawiązania kontaktu i omówienia organizacji Tai Gong dla państwa pracowników.
Możecie również państwo zadać wszelkie pytania na temat tego systemu.

Komentarze są wyłączone.