Immunity Building – Budowanie Odporności

Immunity Building
Budowanie Odporności

To zajęcia stricte nakierowane na podnoszenie odporności organizmu.
W przeciwieństwie do leków immunostymulujących, system ten nie ma skutków ubocznych, a efekty jego działania są długotrwałe.
Immunity Building nakierowane jest zarówno na pierwotną jak i wtórną odporność organizmu. Podnosi poziom przeciwciał IgA, zawartość limfocytów T we krwi, produkcję przeciwciał w szpiku kostnym, sprawność działania pierwotnych i wtórnych narządów limfatycznych.

Ponadto Immunity Building nakierowane jest również na przyczyny spadku odporności takie jak stres, przedłużający się lęk przed zagrożeniami (na przykład pandemicznymi), poziom negatywnych emocji i obniżony nastrój, a także na  sprawne funkcjonowanie grasicy, przysadki, nadnerczy i szpiku kostnego.

Immunity Building wykorzystuje wiedzę naukową z zakresu fizjologii odporności, psychologii i psychosomatyki oraz pracy z ciałem.

Zobaczmy jak działa Twój układ odpornościowy i co Immunity Building (Budowanie Odporności) może dla Ciebie zrobić.

 

Jak działa twój układ odpornościowy?

Przede wszystkim należy wiedzieć, że twój organizm posiada dwa rodzaje odpowiedzi immunologicznej: pierwotną (nieswoistą) i wtórną (swoistą).

Odporność nieswoista

Jest nazywana „pierwszą linią obrony organizmu”. Jej podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do wniknięcia patogenu do organizmu, a jeśli czynniki chorobotwórcze pokonają bariery ochronne, to natychmiastowe unieszkodliwienie patogenów – póki nie zdążyły poczynić szkód w organizmie. Do odporności pierwotnej zalicza się takie czynniki jak choćby skórę, czy wysokie pH w żołądku, ale przyjrzyjmy się innym najważniejszym mechanizmom pierwotnej odpowiedzi immunologicznej:

 1. Na powierzchni twoich śluzówek, we łzach i ślinie znajduje sią lizozym – enzym, którego rola polega na rozkładaniu ściany komórkowej większości bakterii.
 2. Pod powierzchnią skóry i błon śluzowych znajdują się spore ilości leukocytów, które w przypadku przeniknięcia czynnika chorobotwórczego zjadają go (fagocytują). Leukocyty te to neutrofile oraz makrofagi. Szczególnie te drugie mają zdolność pochłaniania ogromnych ilości „intruzów”, tym samym znacznie redukując ich ilość.
 3. Komórki, które zostały zainfekowane wirusem wydzielają interferon. Jest to białko, które przenika do sąsiednich, jeszcze nie zakażonych komórek i tam, w razie ataku wirusa blokuje jego namnażanie. Istnieją zastrzyki z interferonu podawane osobom zakażonym na przykład wirusem wątroby typu C, jednak, jego przyjmowanie w takich ilościach, wiąże się z szeregiem skutków ubocznych, takich jak przewlekłe stany gorączkowe, anemia czy nawet stany depresyjne.

Co istotne pierwotna odpowiedź immunologiczna uruchamia się na samo naruszenie błon ochronnych organizmu: zranienie skóry, błony śluzowej czy pęknięcie naczyń krwionośnych. W okolicach takiego miejsca gromadzą się leukocyty. Ich ilość wzrasta też ogólnie w obiegu krwi.

Zwróć uwagę, że ten mechanizm wykorzystywany był podczas stawiania baniek u dzieci z zapaleniem oskrzeli. Metoda ta straciła na popularności w wyniku popularyzacji stosowania antybiotykoterapii. Jeszcze w latach 80’tych ubiegłego wieku antybiotykoterapia wiązała się z ogólnym spadkiem odporności, ponieważ nie znane były metody suplementacji flory bakteryjnej probiotykami. Osoby po podaniu antybiotyku zmuszone były pozostawać przez dwa tygodnie w domu i przyjmować kefiry i jogurty – naturalne źródła korzystnych bakterii. Stąd – skoro przyjmowanie antybiotyków było tak obciążające – stosowanie baniek było całkiem uzasadnione.

Wraz z wprowadzaniem coraz lepszych probiotyków, antybiotykoterapia stawała się coraz bardziej popularna i mniej groźna dla organizmu. Z drugiej jednak strony jej nadużywanie i zbyt częste zlecanie przez lekarzy doprowadziło do powstania lekoopornych szczepów bakterii. Antybiotyki są nadal dużym obciążeniem dla układu odpornościowego. Są jak napalm zastosowany do wycięcia kilku chorych drzew – wyjaławiają Twój organizm, zabijają korzystne dla zdrowia, symbiotyczne bakterie, no i nie działają na zakażenia wirusami. Obecnie wraca się do metod aktywujących tę pierwszą linię obrony – czyli aktywacji pierwotnej odpowiedzi immunologicznej.

Immunity Building a odporność nieswoista

Za odpowiedź nieswoistą odpowiadają:

 1. Neutrofile – zapewniają ochronę przed drobnoustrojami na drodze fagocytozy. Są wytwarzane intensywnie podczas stanów zapalnych. Stanowią aż 63% wszystkich białych krwinek.
 2. Bazofile – posiadają zdolności do fagocytozy. Produkują interleukinę 4, która pobudza limfocyty B należące już do wtórnej, specyficznej odporności organizmu.
 3. Monocyty – są największymi z leukocytów. Wytwarzają interferon. Monocyty mają dużą zdolność do fagocytozy. Gdy dojrzeją, przekształcają się w makrofagi – a te z kolei zaliczają się do komórek żernych, pochłaniających drobnoustroje, ale też zanieczyszczenia takie jak na przykład pył w płucach. To właśnie one, w razie inwazji drobnoustrojów, pierwsze docierają na miejsce.

Ogólnie rzecz biorąc różne krwinki białe produkowane są w kilku miejscach:

 • w szpiku kostnym,
 • w węzłach chłonnych,
 • w grasicy, która jest pierwotnym i najważniejszym narządem limfatycznym,
 • i w śledzionie.

Wracając do naszych Neutrofilów, Bazofilów i Monocytów: powstają one w szpiku kostnym. Co istotne – poza przyczynami takimi jak choroby szpiku kostnego, nowotwory, nadczynność tarczycy czy choroby autoimmunologiczne  – na obniżenie poziomu leukocytów ma silny wpływ długotrwały stres, a także nieprawidłowe odżywianie.

Immunity Building oddziałuje na wszystkie te mechanizmy.

 1. Po pierwsze, poprzez specyficzne ćwiczenia, pobudza szpik kostny do produkcji limfocytów.
 2. Po drugiew oparciu o wiedzę naukową z zakresu psychologii i psychosomatyki, stosuje metody redukcji stresu i lęku. Metody te trwale obniżają poziom hormonów stresu w organizmie. Przygotowują też ciebie na kolejne sytuacje stresogenne i uczą jak sobie z nimi radzić.
 3. Po trzecie uczy metod prawidłowego odżywiania – wraz z dokładnymi informacjami na temat stosowania głodówki przerywanej, która uruchamia mechanizmy naprawcze organizmu. O głodówce przerywanej możesz dowiedzieć się więcej na stronach naszej szkoły. Na przykład tutaj.
 4. Po czwarte stosuje ćwiczenia uruchamiające produkcję leukocytów i ich zwiększoną obecność we krwi. Są to ćwiczenia oklepujące, działające na podobnej zasadzie jak bańki.

 

Odporność swoista

Jeśli obcym czynnikom uda się pokonać nieswoiste bariery, uruchamiana zostaje „druga linia obrony”, stosowana przeciw konkretnemu czynnikowi chorobotwórczemu. Rozpoznanie rodzaju czynnika odbywa się na podstawie substancji znajdującej się na jego powierzchni, nazywanej antygenem. Antygeny znajdują się na powierzchni wszystkich komórek, w każdym organizmie, a w przypadku wirusów, na powierzchni ich cząstek. Są pewnego rodzaju „wizytówką”, określającą przynależność komórki. System odpornościowy organizmu odróżnia własne antygeny od obcych i reaguje tylko na obecność tych drugich.

Makrofagi, które fagocytowały wnikające drobnoustroje, nie trawią ich w całości. Fragmenty niestrawione, zawierające antygeny, umieszczane są na zewnętrznej powierzchni błony komórkowej makrofaga. Mówimy, że makrofagi prezentują antygeny. Inne białe krwinki, limfocyty, posiadają na swej powierzchni specjalne receptory, dzięki którym rozpoznają te antygeny i uczą się ich.

Pobudzone, w wyniku kontaktu z zaprezentowanym przez Makrofagi antygenem, limfocyty Th wydzielają interleukiny. Są to substancje, które oddziałują na pozostałe limfocyty prowadząc do ich intensywnego namnożenia. Pobudzeniu i namnożeniu ulegają tylko te limfocyty, które posiadają receptory pasujące do tego, nauczonego antygenu. Od tego momentu organizm na drobnoustroje reaguje dwojako:

 • Odpowiedź komórkowa – polega na zabijaniu komórek posiadających rozpoznane antygeny. Strategia ta może być stosowana wobec obcych komórek, ale częściej wykorzystywana jest przeciw komórkom własnego organizmu, które zostały zainfekowane.
 • Odpowiedź humoralna – polega na wytworzeniu przeciwciał wiążących antygeny. Przeciwciała (inaczej immunoglobuliny) to białka, które mogą związać się z antygenem. Powstanie kompleksu antygen-przeciwciało prowadzi do unieszkodliwienia patogenu.

Ważne jest by pamiętać, że zanim Makrofagi zaprezentują antygeny atakujących cię drobnoustrojów i zanim namnożą się Limfocyty T z odpowiednimi receptorami i zanim organizm wyprodukuje odpowiednie białka będące specyficznymi przeciwciałami musi minąć trochę czasu. Zwykle czas ten liczony jest w dniach i jest to czas kiedy z namnażającym się patogenem walczy Twój pierwotny system odpornościowy.
Zatem najpierw reaguje Twój niespecyficzny system odpornościowy. Jest on pierwszą linią obrony. Dopiero później gotowy do działania jest system specyficzny nacelowany na danego agresora. Jest on jednak bardzo ważny, bo ponowny kontakt z TYM SAMYM patogenem prowadzi już do szybkiej odpowiedzi organizmu – a to dlatego, że w krwi są nadal odpowiednie przeciwciała. Organizm nie musi się za drugim razem uczyć antygenów bakterii czy wirusów, które wniknęły do organizmu. Na tej zasadzie działają na przykład szczepionki.

 

Immunity Building a odporność swoista

Głównym zadaniem swoistej odpowiedzi immunologicznej jest produkowanie przeciwciał skierowanych przeciwko określonemu antygenowi. Za odporność swoistą odpowiadają różnego rodzaju Limfocyty T. Stanowią one 25–35% wszystkich białych krwinek.

1. Większość limfocytów T dojrzewa w grasicy. Limfocyty T najpierw muszą się nauczyć tego jaki rodzaj antygenu posiada atakujący Cię mikrob – pomagają w tym limfocyty Th. Następnie limfocyty Tc zabijają komórki posiadające antygeny sklasyfikowane jako obce. Niestety aktywność grasicy zanika wraz z wiekiem.

2. Podstawowy hormon szyszynki to melatonina. Najlepiej znanym działaniem melatoniny jest regulacja rytmu dobowego snu. Jednak hormon ten jest nie tylko strażnikiem naszego rytmu biologicznego. Działa także immunomodulująco, czyli reguluje odpowiedź układu immunologicznego. Na podstawie wielu badań stwierdzono także, że melatonina jest doskonałym antyoksydantem, przez co uniemożliwia wolnym rodnikom uszkadzanie białek, lipidów czy kwasów nukleinowych Twojego organizmu.

3. W korze nadnerczy wydzielane są kortykosteroidy. Mają one działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne. Mają też silny wpływ na gospodarkę węglowodanową, białkową, lipidową i wodno-elektrolitową organizmu.

4. Immunoglobuliny typu A (IgA) są najważniejszymi cząsteczkami swoistej odpowiedzi odpornościowej związanej z błonami śluzowymi. Dzięki ich bardzo dużej dobowej produkcji organizm chroni się przed wnikaniem bakterii, wirusów i innych patogenów. Przeciwciała IgA są głównie wydzielane przez błony śluzowe oraz znajdują się w wydzielinach (łzy, ślina). Zadaniem przeciwciała IgA jest zahamowanie przylegania bakterii do powierzchni błon śluzowych oraz ich zlepianie, neutralizacja wirusów, toksyn, enzymów wydzielanych przez bakterie oraz antygenów pokarmowych. Badania pokazały, że wystarczy 20 minut oglądania filmu wzbudzającego pozytywny nastrój by produkcja IgA wzrosła dwukrotnie, a ich ruchliwość się poprawiła.

5. Jelita. Badania naukowe dostarczają kolejnych dowodów na to, że nasze zdrowie jest uzależnione od kondycji jelit i żyjących w nich, dobroczynnych bakterii. Jelita to filar układu odpornościowego. Wyściełająca je błona śluzowa jest zaporą dla toksyn, ale też poligonem, na którym limfocyty uczą się rozpoznawać cząsteczki będące zagrożeniem dla organizmu. W jelitach powstaje prawie 80% ciał odpornościowych, a gęsta sieć komórek nerwowych przekazuje sygnały o każdym zagrożeniu do centrali, czyli mózgu.

 

W Immunity Building oddziałuje na wszystkie powyższe mechanizmy. W Budowaniu Odporności stosuje się ćwiczenia aktywujące funkcje gruczołów wydzielania dokrewnego – zarówno poprzez oddziaływanie fizjologiczne jak i psychosomatyczne. Ponadto dodawane są ćwiczenia aktywujące funkcjonowanie innych narządów. Specjalne ćwiczenia poprawiają funkcjonowanie grasicy (najważniejszego, pierwotnego narządu limfatycznego) jak i szyszynki czy kory nadnerczy. Stosuje się tu zarówno masaż jak i oddziaływanie psychosomatyczne oparte na efekcie kontrolowanego placebo. Ponadto praca z poziomem stresu i emocjami ma silny – i przebadany – wpływ na produkcję przeciwciał IgA.
Zatem Immunity Building poprawia funkcjonowanie:

 • Gruczołów wydzielania dokrewnego:
  • grasicy
  • szyszynki
  • nadnerczy
 • Jelit
 • Produkcji przeciwciał IgA w błonach śluzowych

 

Immunity Building – podsumowanie

Immunity Building (Budowanie Odporności) opiera się na:

 • Ćwiczeniach fizycznych zorientowanych na fizjologiczne sprzężenia zwrotne redukujące poziom stresu i poziom hormonów stresu (adrenaliny i kortyzolu) we krwi.
 • Oddziaływaniu fizycznym (masaż, oklepywanie) aktywującym funkcjonowanie gruczołów wydzielania dokrewnego takich jak grasica, szyszynka czy nadnercza – odpowiedzialnych za wydzielanie kluczowych dla systemu odpornościowego hormonów.
 • Oddziaływaniu psychosomatycznym, wykorzystującym kontrolowany efekt placebo – aktywującym funkcje grasicy i jelit – również kluczowych dla sprawnego działania systemu odpornościowego.
 • Ćwiczeniach psychosomatycznych zorientowanych na produkcję immunoglobulin typu A, będących pierwszą linią obrony przed patogenami.
 • Ćwiczeniach fizycznych poprawiających działanie i gotowość reakcji pierwotnego systemu odpornościowego.
 • Ćwiczeniach pobudzających działanie szpiku kostnego.
 • Wiedzy dotyczącej prawidłowego odżywiania i stosowania głodówki przerywanej, jako narzędzia do wywołania działań naprawczych organizmu.

 

Wszystkie te ćwiczenia zaczerpnięte zostały z obszarów naukowej wiedzy o fizjologii człowieka, psychologii i wpływu funkcjonowania umysłu na zjawiska fizjologiczne w ciele, oraz wieloletniej praktyki Tai Chi. Każde z ćwiczeń ma poparcie w badaniach naukowych.


Zajęcia odbywają się we wtorki i piątki o godz. 19:15
W sali Fitness B przy ul. Skarżyńskiego 8.
Aby się zapisać wyślij SMS do instruktora na tel. 664090439


 

Dodaj do zakładek Link.

O Add-Vantage

Marcin Małecki. Nauczyciel bezpośredniej linii przekazu Mistrza Tai Chi Chuan, Liu Yun Penga - dwukrotnego mistrza Chin w san da (otwartej walce). Wieloletni praktyk Tai Chi Chuan, Kung Fu, Aikido, Judo i Qigong. ---> Trzynaście lat doświadczenia w Aikido (w tym Kashima Kenjutsu: w Tokio i w Kashima Shin Ryu i mistrza Inaby Minoru). 25 lat doświadczenia w Tai Chi (w tym w Jingshan oraz Tiantan i u Wielkiego Mistrza Liu Yun Penga). 5 lat doświadczenia w Judo. Zajmuje się zarówno Kung Fu, Tai Combat (Samoobroną) i bojowymi aspektami Tai Chi Chuan, jak i jego aspektami zdrowotnymi - wykorzystaniem ruchu oddechu i umysłu do poprawy zdrowia, podnoszenia odporności i wzmacniania funkcji witalnych organizmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.