Dla Firm

 

 

Regeneracyjne Taigong
(Osiąganie przemiany)

Podnoszenie zaangażowania, motywacji do pracy oraz efektywności pracowników.

 

W skrócie:

W Taigong (który można tłumaczyć jako osiąganie przemiany), połączenie ćwiczeń oddechowych Qigong z ćwiczeniami Tai Chi zorientowane jest przede wszystkim na:
– na regenerację emocjonalną (redukcję skutków stresu)
– regenerację intelektualną pracowników (powrót sił)
Tak by po treningu wrócili do pracy z nowymi siłami. Pozwala to oczywiście na znacznie efektywniejsze angażowanie się pracowników w zadania sprzyjające zyskowi firmy.

Problem:

Jak wiadomo, obciążeni obowiązkami i stresem pracownicy mają często trudności z koncentracją i poziomem wydolności intelektualnej po kilku ciężkich godzinach pracy. Taki syndrom, przeciążenia czy nadmiernego stresu, trudno jest zredukować zwykłym odpoczynkiem czy przerwą na kawę. Witalność i motywacja nie wracają do stanu początkowego nawet po przespaniu nocy.
Często firmy wynajmują sale gimnastyczne dla swoich pracowników, by mogli pograć w piłkę lub oferują karty typu Bennefit. Jednak takie nieskoordynowane działania są zwykle mało efektywne:
– pracownicy przychodzą na taką salę nieregularnie ponieważ karta bennefit pozwala im wykupywać pojedyncze zajęcia
– ćwiczą zbyt intensywnie lub nieprawidłowo. Nstępnego dnia są przemęczeni, zarówno fizycznie jak i umysłowo. Takie zajęcia są przeciwskuteczne!
– uczęszczając na swoje prywatne zajęcia nie mają możliwości zintegrowania się ze sobą w aktywności sportowej

Podsumowując:
W takich rozwiązaniach brakuje zarówno efektywności jak i team buldingu.

Rozwiązanie:

To co państwu proponujemy to Taigong zorganizowany dla grupy pracowników państwa firmy. Jest to specyficzne połączenie technik i ćwiczeń, w których ogromny nacisk kładziony jest na trzy elementy:
1. Przywrócenie sił intelektualnych organizmu. Odpowiednio dobrane ćwiczenia dotleniające, regenerujące i angażujące wysiłek fizyczny.
2. Przywrócenie sił emocjonalnych organizmu (w tym motywacyjnych) oraz redukcję stresu w wyniku odpowiednio dobranych ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych.
3. Przywrócenie sił fizycznych organizmu, włączając w to wydolność układu krążenia i narządów wewnętrznych.

Kiedy:

Opcja 1.
Nowoczesne firmy takie jak gogle czy Apple wprowadzają taką aktywność dla pracowników w czasie pracy:
– 45min w trakcie pracy 3x w tygodniu. Na miejscu w firmie. Przed lunchem. Poziom regeneracji bezpośrednio wpływa na efektywność danego dnia.

Opcja 2.
Bardziej tradycyjne rozwiązanie to zajęcia popołudniowe:
– 1,5h po pracy 2x w tygodnku. Na miejscu w firmie lub w pobliskiej sali gimnastycznej. Takie rozwiązanie regeneruje siły na następny dzień i eliminuje długotrwałe efekty stresu.

Dodatkowe informacje na temat Taigong:

Techniki i mechanizmy z jakich ten system korzysta są trudne do przecenienia i korzystają z wielowiekowej praktyki Tai Chi i Qigong – systemów łączących w sobie:
– pracę z umysłem
– pobudzanie gruczołów wydzielania dokrewnego
– poprawienie krążenia i pracy naczyń włosowatych
– techniki dotleniania ośrodkowego układu nerwowego
– relaksację
– pozbywanie się stresu
– podnoszenie produkcji melatoniny i endorfin

Prowadzący:

Marcin Małecki – przeczytaj o instruktorze tutaj.
Mail: add.vantage.warszawa@gmail.com
Tel: 664090439

 

Zachęcamy do nawiązania kontaktu i omówienia organizacji Taigong dla państwa pracowników.
Możecie również państwo zadać wszelkie pytania na temat tego systemu.

Komentarze są wyłączone.